แนะนำการเดินทางมายัง จุดบริการบางนา

  • มาจากในเมือง ใช้ถนนบางนา (ขาออก) มุ่งหน้า ชลบุรี
  • กรณีมาจาก ชลบุรี, เมกาบางนา ใช้สะพานกลับรถ (หน้า Central บางนา) เพื่อเข้าสู่ฝั่งขาออก

Bangna 1

  • ผ่าน Central บางนา
  • ผ่านโรงพยาบาลไทยนครินทร์

Bangna 1

  • ผ่านต่างระดับศรีเอี่ยม (รถไฟฟ้าสายสีเหลือง)
  • แล้วชิดซ้าย

Bangna 1

  • ผ่าน Index Living Mall 
  • เตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าโครงการ

Bangna 1

Bangna 1

  • สามารถหาที่รอดรถในโครงการได้อย่างสะดวก
  • ร้านอยู่ในอาคารหลัก (โครงการ อีสเทอรี่ชั้น 2