การพับผ้าเช็ดหน้าสำหรับเสื้อสูท

Fold1
วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Dunaway

Fold2
วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Four Mountains

Fold3
วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Four Point Crown

Fold4
วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ One Point Roll

Fold5
วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Double Point Roll

Fold6
วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Rolled Puff

Fold7
วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ One Point

Fold8
วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Two Point

Fold9
วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Three Point

Fold10
วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Four Point

Fold11
วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Puff

Fold12
วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Winded Puff

Fold13
วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Flat

Fold14
วิธีพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเสื้อสูท แบบ Three Stairs