ชำระเงินด้วยเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชี

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

Company

* โปรดโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงเท่านั้น


 ชำระเงินผ่าน Prompt Pay บริษัท

Thai QC


ชำระเงินด้วยเงินสด

ท่านสามารถชำระเงินด้วยเงินสดกับพนักงานที่หน้าร้าน หรือ สถานที่ส่งมอบสินค้า

ทั้งนี้โปรดแจ้งชำระเงินกับบริษัทฯ หรือ พนักงานขายที่ดูแลท่านอีกครั้ง หากมีข้อสงสัย โทร 08 13 99 88 44 หรือ 099 11 44 919