การรับประกัน การเปลี่ยนสินค้า การคืนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า (ชุดสำเร็จรูป)

 1. สามาถเปลี่ยนขนาดได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า
 2. ค่าจัดส่งสินค้า ตัวเก่า จาก ลูกค้า คืน ร้านค้า "ลูกค้า" เป็นผู้ชำระ
 3. ค่าจัดส่งสินค้า ตัวใหม่ จาก ร้านค้า คืน ลูกค้า "ลูกค้า" เป็นผู้ชำระ

การรับประกัน (ชุดสำเร็จรูป)

 1. ทางร้านรับประกันคุณภาพสินค้า หากสินค้าที่ได้รับชำรุดบกพร่องจาก การผลิต สามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า
 2. ทางร้านรับประกันคุณภาพสินค้า หากสินค้าที่ได้รับชำรุดบกพร่องจาก การขนส่ง สามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ภายใน 2 วันหลังจากได้รับสินค้า (ต้องแจ้งทางร้านทันทีเมื่อได้รับสินค้า)
 3. ค่าจัดส่งสินค้า ตัวเก่า จาก ลูกค้า คืน ร้านค้า "ลูกค้า" เป็นผู้ชำระ
 4. ค่าจัดส่งสินค้า ตัวใหม่ จาก ร้านค้า คืน ลูกค้า "ร้านค้า" เป็นผู้ชำระ

การคืนสินค้า (ชุดสำเร็จรูป)

 1. สามารถขอคืนสินค้าได้ (เลิกสัญญา) โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางอีเมล หรือ ทางไลน์) ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า
 2. ค่าจัดส่งสินค้า ตัวเก่า จาก ลูกค้า คืน ร้านค้า "ลูกค้า" เป็นผู้ชำระ
 3. ทางร้านจะคืนเงินตามราคาที่ลูกค้าได้ชำระค่าสินค้า (หักด้วยค่าใช่จ่ายอื่นๆ) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า

เงื่อนไขและข้อยกเว้น

 1. สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนขนาด หรือ คืนสินค้า ทุกกรณีได้แก่ สินค้าสั่งผลิต, สินค้าพรีออเดอร์, สินค้าที่ผลิตขึ้นตามไซส์ของลูกค้า, สินค้าผลิตขึ้นตามแบบของลูกค้า
 2. การเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า *ต้องเป็นสินค้าใหม่ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ใช้งาน ไม่มีคราบเปื้อน หากใช้งานแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าได้ทุกกรณี
 3. ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งคำตัดสินของ บริษัท จะถือเป็นที่สิ้นสุด