ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

  1. การลงทะเบียนข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องและสมบูรณ์ของท่านรวมถึงอีเมล์แอดเดรส ประเทศ/ภูมิภาค เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้บัญชีสมาชิก หากท่านใช้บัญชีโซเชียลมีเดีย (เช่น เฟสบุ๊คของท่าน หรือบัญชีกูเกิ้ล) ในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีสมาชิกผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียดังกล่าว อาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้บัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน (เช่นอีเมล์แอดแดรส ชื่อ ชื่อเล่นและวันเกิด) โดยต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

  2. ชื่อของท่านที่อยู่การส่งจดหมาย/ ขนส่งสินค้า/ แจ้งค่าบริการ (รวมถึงรหัสไปรษณีย์) ข้อมูลติดต่อ อีเมล์แอดเดรส เลขที่บัตรเครดิตหรือข้อมูลบริการการชำระเงินอื่น เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเรา และชำระค่าบริการ

  3. ชื่อของท่าน ข้อมูลติดต่อ อีเมล์ เพศ วันเกิด ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และสำเนาใบแจ้งหนี้ของท่าน เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือแคมเปญของพวกเรารายการข้อมูลส่วนบุคคลที่แท้จริงที่ถูกเก็บรวบรวมจะแตกต่างกันไปตามกิจกรรมหรือแคมเปญนอกจากนี้ หากท่านเป็นผู้ชนะกิจกรรมหรือแคมเปญของพวกเราหรือหากท่านจะได้รับของอภินันทนาการท่านอาจต้องให้ที่อยู่การส่งจดหมาย/ขนส่งสินค้า/ แจ้งค่าบริการ (รวมถึงรหัสไปรษณีย์) และข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อหลักฐานทางภาษี นอกจากนี้นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นท่านอาจต้องให้ข้อมูลบัญชีธนาคารเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับเงินคืน


การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

พวกเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่มีความจำเป็นเว้นแต่ระยะเวลาการเก็บที่นานขึ้นนั้นได้รับอนุญาตโดยกฎหมายหรือเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่จำเป็นเช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าพวกเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่พอเหมาะและสมเหตุสมผลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีและกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นใด พวกเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามคำขอของรัฐบาลหรือกระบวนการพิจารณาคดี เช่น การสืบสวนสอบสวนหรือการฟ้องคดี พวกเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่นานกว่าระยะเวลาการเก็บ 


การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สามโดยปราศจากข้อยกเว้นข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

1 ความยินยอมของท่าน พวกเราจะเปิดเผยหรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านก่อนเท่านั้น

2 เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายการคุ้มครอง และความปลอดภัย พวกเราอาจเปิดเผยและแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนที่จำเป็นแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือความปลอดภัยในขอบเขตเท่าที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใช้บังคับหรือในอำนาจของรัฐบาล หรือหน่วยงานทางศาลมีความจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์หรือรักษาข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งทางกฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่ต้องป้องกันการฉ้อฉลหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นใด


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

พวกเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวพวกเราแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนบนเว็บไซต์ของพวกเราตามกำหนดหากท่านเข้าหรือใช้บริการของเราจะถือว่าท่านให้ความยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมถึงการอัพเดทต่างๆล่าสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัว


ติดต่อพวกเรา

หากท่านมีข้อสงสัย คำถาม ความคิดเห็น หรือความยินยอมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือหากท่านเชื่อว่าเราไม่ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวโปรดติดต่อพวกเราหากท่านเห็นว่าพวกเราอาจไม่จัดการกับปัญหาใดๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จัดเก็บอย่างเหมาะสม โปรดทราบว่าท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐที่ดูแลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวในประเทศไทย