โปรโมชั่นบัตรเครดิต

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

credit

โปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

เงื่อนไขและข้อกำหนด

- ฟรีค่าธรรมเนียมการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตที่หน้าร้านเท่านั้น (ไม่รวมถึงการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านหน้าเว็ปไซต์)

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 31 ธันวาคม 2563