โทนสีกากี ที่ใช้ทำชุดข้าราชการ

khaki color 1024x485

โทนสีกากี ที่ถูกกำหนดไว้ในหนังสือชื่อ Dictionary of Color ซึ่งเป็นมาตราฐานสำหรับการตั้งชื่อสีตั้งแต่ปี 1930 เมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ โทนสีกากีดังกล่าวในหนังสือสามารถเทียบได้กับสีบนคอมพิวเตอร์ หรือเรียกอีกอย่างว่า Web Color ได้ในรูปแบบ HTML/CSS ได้ตามนี้ค่ะ

Hex triplet #C3B091

sRGB (195, 176, 145)

HSV (37 ํ, 26%, 76%

จะเห็นว่าโทนสีกากีดังกล่าวก็เป็นที่นิยมและถือเป็นโทนสีส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นได้บนชุดข้าราชการสีกากี ของข้าราชการพลเรือนในประเทศไทยด้วยค่ะ