แนะนำวิธีการวัดตัวสั่งตัดกระโปรง

แนะนำวิธีการวัดตัวสั่งตัดกระโปรง

รายละเอียดขั้นต่ำที่แนะนำ 3 จุด (ต้องมี) กรณีต้องการสั่งตัดกระโปรง

1 - เอว
2 - สะโพก
3 - ความยาวกระโปรง