แนะนำวิธีการวัดตัวสั่งตัดกางเกง

แนะนำวิธีการวัดตัวสั่งตัดกางเกง

รายละเอียดขั้นต่ำที่แนะนำ 6 จุด (ต้องมี) กรณีต้องการสั่งตัดกางเกง

1 - เอว
2 - สะโพก
3 - เป้า
4 - โคนขา
5 - ความยาวกางเกง
6 - ความกว้างปลายขา